Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň v PU kraji k 18.9.2006

18/09/06

Sklizeň v PU kraji byla k 18.9.2009 dokončena

Tabulka pro k vyplnění:  

 

Aktuální situace ke sklizni obilovin a řepky

 

Kraj:Pardubický                                   Sklizeň  k datu 18 .9. 2006

Druh

 

Osev

2006

(dle ČSÚ)

okres v ha

Sklizeno

celkem

2006

(ha)

ha výnos

(t/ha)

 

2005/ 2006

Ceny plac.pěstitelům

rozmezí(Kč/t)

Poznámka

kvalita

problémy

 

Pro účely potravinářské

Krmné  a

Nepotrav.

 

Pšenice ozimá

41410

100%

5,03

4,65

 

 

 

 

Pšenice jarní

4799

100%

4,13

3,64

 

 

 

 

Ječmen ozimý

5011

100%

 

4,67

4,27

 

 

 

 

Ječmen jarní

26915

100%

4,11

3,64

 

 

 

 

Žito

885

100%

4,42

3,60

 

 

 

 

Oves

3602

100%

3,65

3,34

 

 

 

Triticale

+ ost. obiloviny

4341

100%

4,53

3,69

 

 

 

OBILOVINY

   celkem

86963

100%

4,63

4,15

 

 

Řepka olejná

22622

100%

2,91

2,92

 

*

olejnatost

                 *u řepky– cena řepky na výrobu metylesteru

 

 

Komentář pro členy AK ČR

V PU kraji je sklizeň dokončena pro konečný výpočet váženého průměru výnosu byly odečteny prokázané zaorávky. Letošní průměrný výnos obilovin je tedy cca o 0,48 t/ha nižší.

Největší propad množstevní i kvalitativní  je na okrese Svitavy.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval dne: 18.9.2006  Ing.Václav Kroutil