Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Připomínky Agrární komory k EAFRD

03/08/06
smf

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) se stane v období 2007 – 2013 nejdůležitějším finančním nástrojem podpory komplexního rozvoje venkova pro všechny členské země Evropské unie.V minulých dnech proběhlo na ministerstvu zemědělství připomínkové řízení, jehož se zúčastnila i Agrární komora ČR. Zdroj: AK ČR