Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obchodní informace pro zemědělce

11/10/05

Výzva obsahuje obchodní informace o projektu lihovaru a biokotle v Elektrárně Opatovice

 


Regionální agrární komora Pardubického kraje, B.Němcové 231, 530 02 Pardubice


Telefon: 469 622 390 nebo 466736181,  e-mail:  oakcr@chrudim.cz


 


 


 


 


 


 


 


 


Vážení zemědělci,


v září jste byli osloveni smlouvou (sml.o smlouvě budoucí)  kterou předkládají zemědělská odbytová družstva OHD Pardubice a Mleccop východočeská divize.


Tato smlouva obsahuje dodávku obilí do lihovaru, dodávku biomasy do Elektrárny Opatovice a odběr sušených granulovaných výpalků (hodnotného bílkovinného krmiva).


Na základě četných dotazů těch, co neměli možnost 20.9.2005 si vyslechnout prezentaci  obchodní strategie zemědělců, z výše uvedených odbytových družstev, v oblasti biopaliv a bioenergetiky, chceme znovu připomenout, že navrhovaná smlouva byla nastavena tak, aby co nejlépe vyhovovala podnikatelskému záměru odbytových družstev a nechala se obhájit neopakovatelná šance získat majetkovou účast zemědělců v lihovaru Opatovice.


Pokud však vaše možnosti dovolují se účastnit obchodu jenom částečně, pouze v jedné nebo ve dvou  komoditách, bude nutno své možnosti a požadavky specifikovat a smlouvu upravit.


 


Konkrétní informace získáte na adresách:


OHD Pardubice B.Němcové 2625, 530 02 Pardubice, ředitel Ing.Melč: 466301048, 602/349200 nebo předseda Ing.Mikan 603/829046


Mleccop vč.divize Zemědělská 897, 500 03 H.Králové ředitel Ing.Brabec 602/405855 nebo předseda Ing.Novák 603/544988


 


V případě zájmu o vysvětlující přednášku  k dané problematice, pro větší skupinu zemědělců, kontaktujte ředitele  RAK Pardubického kraje Ing.Václava Kroutila na shora uvedené kontaktní adrese.


 


 


 Zdroj:  RAK Pardubického kraje