Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nezařazeno

19/09/23

Jak to bude s převody nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků

smf

Státní pozemkový úřad (SPÚ) bude od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přebírat pozemky dosud zapsané na neznámého nebo nedostatečně identifikovaného vlastníka, které tvoří zemědělský půdní fond, čímž je myšlena orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Zdroj: SPÚ