Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace Mze k vymezení neprodukčních ploch

12/01/23
smf

Vážení zemědělci, včera byla na webových stránkách ministerstva zemědělství zveřejněna poměrně závažná informace, která ovlivní vymezení neprodukčních ploch požadovaných podle nového nastavení SZP-  „DZES 8. Minimální podíl z výměry zemědělského podniku pro neprodukční, zachování krajinných prvků a zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdní a odchovu ptáků.“ Hlavní změna je, že po schválení nové legislativy bude […]

Vážení zemědělci,

včera byla na webových stránkách ministerstva zemědělství zveřejněna poměrně závažná informace, která ovlivní vymezení neprodukčních ploch požadovaných podle nového nastavení SZP-  „DZES 8. Minimální podíl z výměry zemědělského podniku pro neprodukční, zachování krajinných prvků a zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdní a odchovu ptáků.“

Hlavní změna je, že po schválení nové legislativy bude možné do kultury úhor(U) převádět pozemky, které jsou nyní evidované jako travní porost na orné půdě(G) a trvalý travní porost(T). Samozřejmě-aniž by došlo k jejich rozorání a s tou podmínkou, že takto vyčleněné úhory budou zároveň definovány jako neprodukční plocha. Jiné převody T do U jsou nadále považovány za rozorání a porušení DZES. V této souvislosti je také nutné upozornit, že mnohým z vás dobíhají závazky AEKO-ošetřování travních porostů. Nedodržení závazku znamená vrácení doposud vyplacené dotace na plochu, kde závazek nebyl dodržen.

To může zásadně ovlivnit Vaše rozhodování již nyní , kdy plánujete osevní postupy a nákup osiv na založení neprodukčních ploch, proto na tuto změnu upozorňuji přímo.

Kompletní informace je uvedena zde :

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/ohlasovani-uhoru-u-a-umozneni-zmen-z.html

a doporučuji Vám se s ní seznámit.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Lapáček

Vedoucí oddělení

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Pardubický kraj

Státní zemědělský intervenční fond

RO Hradec Králové, pracoviště OPŽL Svitavy

Olomoucká 26, Svitavy, 568 02

M: +420 603 214 124

E: bohuslav.lapacek@szif.cz