Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela veterinárního zákona – účinná od 1. 10. 2022

13/10/22
smf

Na začátku tohoto měsíce nabyla účinnosti novela veterinárního zákona, která, mimo jiné, upravuje i oblasti jako jsou přemísťování a přeprava zvířat, nákazy a jejich tlumení, vedlejších živočišných produktů, nebo vývoz produktů. Stručné shrnutí změn naleznete na webu SVS zde.

Na začátku tohoto měsíce nabyla účinnosti novela veterinárního zákona, která, mimo jiné, upravuje i
oblasti jako jsou přemísťování a přeprava zvířat, nákazy a jejich tlumení, vedlejších živočišných produktů, nebo vývoz produktů. Stručné shrnutí změn naleznete na webu SVS zde.