Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Model OH pro ekoplatbu 2023

06/10/22
smf

V návaznosti na připravovanou celofaremní ekoplatbu (od roku 2023) v rámci nové Společné zemědělské politiky jsme pro Vás připravili vyhodnocovací tabulku. Zdroj: VÚRV v.v.i.

Model OH pro ekoplatbu 2023

V návaznosti na připravovanou celofaremní ekoplatbu (od roku 2023) v rámci nové Společné zemědělské politiky jsme pro Vás připravili vyhodnocovací tabulku. Můžete si tedy snadno ověřit, zda ve sledovaném hospodářském roce 2022/2023 splníte podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou v půdě.

Ke stažení jsou dvě varianty, včetně příkladů (verze 1, ze 4. 10. 2022):

Při vyplňování údajů používejte, prosím, desetinnou čárku, nikoliv desetinnou tečku; v listech nepřetahujte buňky myší. Tabulku s výsledným hodnocením si můžete i vytisknout, je naformátována k tisku. Pokud Vás zajímá postup výpočtu, je vedle tabulky, ve sloupcích K až Q.

Důležité informace:

  • pro ekoplatbu za rok 2023 se hodnotí hospodaření v hospodářském roce 2022/2023
  • základní rozsah potřebných opatření (pro střední půdy nejméně na 35 % výměry orné půdy) je nastaven na aplikaci hnoje v dávce 30 t/ha (koeficient 1); ostatní opatření jsou přepočtena podle jejich účinnosti (např. sláma má koeficient 0,5, tedy je potřeba ji ponechat nejméně na 70 % výměry orné půdy)
  • pokud zatím v LPIS nenajdete zařazení DPB podle půdního druhu, napište nám, plochu lehké nebo těžké půdy do tabulky doplníme
  • struktura kultur a plodin vychází z údajů, které budete vkládat do žádosti o dotace v roce 2023 (květen)
  • všechny vstupy organické hmoty se vztahují k období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023
  • statková hnojiva rostlinného původu (sláma, řepný chrást, …) pocházejí z plodin sklizených v roce 2022
  • plochy zasetých a vzešlých meziplodin se vztahují k období od léta 2022 do jara 2023

Pokud žadatel s výměrou orné půdy nižší než 30 ha v hospodářském roce podání žádosti o ekoplatbu nesplnil požadavky, neboť organicky nehnojil, tak se hospodaření s organickou hmotou vyhodnotí v průměru sledovaného a předchozího hospodářského roku nebo sledovaného hospodářského roku a předchozích dvou hospodářských let.

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete i tabulku ke kontrole správnosti vyplnění a pro vyhodnocení výsledku.
Kontakty:
Ing. Jan Klír, CSc., tel. 603 520 684, e-mail: klir@vurv.cz
Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., tel. 607 060 301, e-mail: wollnerova@vurv.cz

Tabulky pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 najdete zde.