Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odklad účinnosti nového nařízení o ekologické produkci

14/09/20
Lenka Brožková

Zdrpj: ctpez.cz

foto
Vzhledem ke komplikovaným jednáním o znění druhotné legislativy nového nařízení o ekologické produkci se Evropská komise rozhodla navrhnout Radě a Parlamentu odklad účinnosti o jeden rok. Očekává se souhlas obou institucí.

Evropský sektor ekologického zemědělství toto rozhodnutí vítá, jelikož rok navíc poskytne potřebný čas nejen k přijetí kompromisního znění druhotné legislativy, ale současně to sektoru umožní lépe provázat aktivity s požadavky, které vyplynou z evropského akčního plánu pro ekologické zemědělství, ale i závazků EU vyplývající ze Strategie Farm to Fork, to vše v kontextu víceletého finančního rámce a reformy Společné zemědělské politiky EU.