Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PC kurz – Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019

27/02/19

Informace Agrovenkov

Ve dnech 6. března a 12. března 2019 se v prostorách SZEŠ Lanškroun uskuteční počítačové kurzy k problematice DZES 5 – změna erozní ohroženosti.

Lektor: Ing. František Smítal

Cíl kurzu :

Poskytnout metodické vysvětlení přístupu k novému znění standardu DZES 5 platnému od 1.1. 2019 a ukázat praktické postupy, jak použít LPIS k řešení eroze v souladu s požadavky stanovenými Ministerstvem zemědělství (MZe). Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí na praktických příkladech v LPIS vytvářet protierozní opatření.

Kapacita kurzu je 15 osob.

Přihlášky zasílejte do pátku 1.března 2018 na e-mail:

agr.kom.uo@seznam.cz,  telefonicky na 465 553 267 nebo na mobil 604 205 685

Program

Časový rozsah

Obsah

9:00

Úvod

  • Aktuální stav DZES 5
  • Změny legislativy

9:30-10:00

  • Minimální pokryv půdy (+4)
  • Klasifikace plodin pro  erozi

10:00-10:30

·         DZES 5

                – aktuální stav – redesign, erozní parcely (vnitřní erozní pozemky)

                – kreslení erozních pozemků

·         Půdoochranné technologie

                   půdoochranné technologie obecně

                   uznané půdoochranné technologie pro SEO plochy

                   uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy

10:30-10:45

Občerstvení

10:45: 13:00

Praktické příklady dělení DPB, tvorby erozních parcel a návrhy protierozních opatření

  • vyhodnocení erozní ohroženosti zvoleného území a návrh protierozních opatření
  • zákres obsevů, ochranných pásů, souvislé plochy do 6 ha
  • kontrola správnosti řešení eroze a plnění DZES 5
  • informace k DZES 7 d) – plochy plodin do 30 ha