Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zákaz používání neonikotinoidů do rostlin atraktivních pro včely

03/05/13
smf

Od 1. prosince 2013 bude v EU omezeno používání účinných látek clothianidin, imidacloprid a thiametoxam ze skupiny neonikotinoidů.

Zákaz používání neonikotinoidů do rostlin atraktivních pro včely
 
 Od 1. prosince 2013 bude v Evropské unii prozatím na dva roky omezeno používání účinných látek clothianidin, imidacloprid a thiametoxam ze skupiny neonikotinoidů, protože panují obavy, že způsobují úhyn včel.
Jak oznámila Evropská komise, členské státy v odvolacím výboru nedosáhly kvalifikované většiny pro návrh Komise, ta však může zákaz prosadit ve vlastní režii.
Eurokomisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Tonio Borg se vyjádřil, že v příštích týdnech podnikne další kroky. Celkově ale má pro další jednání více času, než původně plánoval. Zpočátku měla nová úprava platit od 1. července. Nyní však byl konečný termín posunut, aby již ošetřené osivo řepky mohlo být v tomto roce ještě vyseto.
Ve výboru se pro návrh Komise vyslovilo 15 zemí, což bylo dvakrát více než v polovině března. Kromě jiných zemí svůj postoj změnilo Německo, které nyní hlasovalo pro návrh. Osm zemí bylo proti návrhu, čtyři se zdržely hlasování. (AgE)


Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz.