Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZPRACOVAL NOVÉ METODICKÉ POKYNY

02/05/13
smf

Informace ze Státního pozemkového úřadu.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZPRACOVAL NOVÉ METODICKÉ POKYNY
      Nové metodické pokyny odboru řízení privatizace a převodu majetku upravující bezúplatný převod do vlastnictví obce a kraje v souladu se z
ákonem č. 503/2012 Sb. (o Státním pozemkovém úřadě) a metodické pokyny upravující souběžnou realizaci zákona č. 503/2012 Sb. (o Státním pozemkovém úřadě) a zákona č. 229/1991 Sb. (o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku) jsou Vám k dispozici zde.
       V návaznosti na většinu těchto změn odbor řízení restitucí novelizoval své metodické pokyny, které naleznete zde.
„Vzhledem k tomu, že zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadě, byl přijat pouze několik dnů před koncem minulého roku a přitom zcela zásadně změnil od 1. 1. 2013 pravidla pro převody zemědělských nemovitostí, bylo na přípravu nových metodických pokynů minimum času. Kolegové však ve velmi krátkém čase odvedli profesionální a vysoce kvalitní práci a Státní pozemkový úřad nyní může plně realizovat veškeré převody za metodikou jasně definovaných podmínek,“ řekl JUDr. Petr Šťovíček, Ph. D.
zdroj:  Státní pozemkový úřad