Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář pro chovatele na Habřince

20/05/13
smf

Pozvánka na seminář Všeobecné veterinární podmínky a požadavky v oblasti péče o pohodu hospodářských zvířat, legislativa ČR a EU, který se koná ve čtvrtek 30. května 2013 od 9.00 hodin na Habřince v Českých Libchavách.

Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
 
Pozvánka
na seminář
 
Všeobecné veterinární podmínky a požadavky v oblasti péče o pohodu hospodářských zvířat, legislativa ČR a EU,
 
který se koná
 
ve čtvrtek 30. května 2013 od 9.00 hodin
na Habřince v Českých Libchavách
 
Program:
 
8,30 – 9,00 hod – prezence
                              
1.  Všeobecné veterinární podmínky a požadavky v oblasti péče o pohodu
            hospodářských zvířat, legislativa ČR a EU
·         obecné požadavky na chovatele hospodářských zvířat
·         požadavky na chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat
      proti týrání účinné od 1. ledna 2013
·         požadavky na přepravu zvířat, požadavky na chov kuřat na maso
 
2.  Welfare hospodářských zvířat, kontrolované požadavky SMR 16-18
           platné od 1.1.2013
        
 
Přednášející : MVDr. Ivo Strauss – Krajská veterinární správa Státní veterinární
                                                                   správy pro Pardubický kraj
 
Podle povinnosti vyplývající z nově platných podmínek od 1.1.2013 v oblasti welfare hospodářských zvířat a zákona č. 246/1992 Sb., musí mít každý chovatel zajištěn dostatečný počet odborně způsobilého personálu, který je využíván v chovatelském systému.
 
Na závěr každý účastník obdrží osvědčení o účasti na tomto semináři.
 
 
Vložné : 400,- Kč (vč. 21% DPH) splatné u prezence
 
Z důvodu bezproblémového zajištění akce prosíme o včasné nahlášení účasti.
__________________________________________________________________________
 
 
                                                                        Návratka
seminář Všeobecné veterinární podmínky a požadavky v oblasti péče o pohodu hospodářských zvířat, legislativa ČR a EU – účast oznamte nejpozději do pátku 24.5.2013 – PROSÍME O DODRŽENÍ TERMÍNU !
Poštou: Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí, telefonem: 465 553 267,739 055 928, faxem 465 524 214 ,
 
 
Firma: _______________________________________________________________
 
Jména účastníků: _______________________________________________________
 
 
                             ________________________________________________________
 
 
                              ________________________________________________________
 
 
Podpis:__________________________________________________________________