Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prohlídky polních pokusů 2013

16/05/13
smf

Pozvánka na přehlídky polních pokusů v Hradci nad Svitavou.

A g r á r n í   k o m o r a   S v i t a v y
SVITAVY, Olomoucká 26, PSČ 568 02, Tel. 461 531724, E Mail aksv@nextra.cz
 
 
ve spolupráci s
ÚKZÚZ Hradec n. Svitavou
a
 BASF spol. s r. o
Bayer CropScience
 
pořádá
 
Prohlídky polních pokusů
 
dne 12.června 2013 od 9,00 hod ve Zkušební stanici ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou
 
 
 
PROGRAM.:
                 8,30 – 9,00      prezence
 9,00 – 10,30   doporučené odrůdy jetele lučního 2013 – Ing. Pavel Říha
 nové poznatky a odrůdová skladba olejnin – Ing. Petr Zehnálek
                        nové poznatky v odrůdové skladbě obilnin – Ing. Jiří Nunvář
10,30 – 12,30   prohlídka polních pokusů – polními pokusy Vás provedou
                                Ing. Jiří Nunvář – obilniny                                                                    
                               Ing. Petr Zehnálek – olejniny
                               Ing. Pavel Říha – jeteloviny, trávy
                               Libor Pavliš – kukuřice
                                                                               
             13,00 – 14,00 oběd
 
 
 
                                                                                             Ing. Josef GRACIAS
                                                                                                ředitel AK Svitavy
 
           
—————————————————————————————————————–
NÁVRATKA : Přihlašuji se na prohlídku polních pokusů , která se koná dne 12.června 2013 v ÚKZÚZ Hradci nad Svitavou od 8,30 hod.
 
Podnik ……………….………………………počet účastníků………………….
 
Návratku , prosím zašlete nejpozději do 5.6.2013 na AK Svitavy , Olomoucká 26 , SVITAVY PSČ 568 02 , e – mail aksv@nextra.cz , nebo tel. 731612077.