Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pěstování luskoobilných směsí na MEO půdách

06/05/13
smf

Od roku 2013 došlo ke změně standardu GAEC 2 pro pěstování luskoobilných směsí na MEO půdách.

Pěstování luskoobilných směsí na MEO půdách

Od roku 2013 došlo ke změně standardu GAEC 2 pro pěstování luskoobilných směsí na MEO půdách.
    V roce 2012 bylo pěstování širokořádkové plodiny bob setý nebo sója jako součásti LOS považováno za specifickou půdoochrannou technologii (PT), která vyhovovala podmínkám standardu GAEC 2 na MEO půdách a to bez hodnocení jakýchkoli parametrů porostu.
    Od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za PT a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu:
  • plodiny obsažené ve směsi se na metr čtvereční výsevku LOS nahodile střídají;
  • na metr čtvereční výsevku LOS v meziřádkovém rozmezí do 15 cm se nachází min. 50% zastoupení rostlin obilnin;
  • LOS obsahuje z výčtu širokořádkových plodin pouze bob setý nebo sóju.

Zdroj: MZe