Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Věstník MZe ČR 2/2012

02/04/13
smf

Informace MZe.

  Věstník MZe ČR 2/2012

Znění věstníku zveřejněného v prosinci 2012 je k dispozici na webu eAGRI.
·         Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013
·         Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro rok 2013 k výpočtu poplatku za odnětí lesních  pozemků