Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Revize vrstvy erozně ohrožených půd v rámci standardu GAEC 2

10/04/13
smf

Tisková zpráva.

Zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků (PB) s projevem eroze do MEO (mírně erozně ohrožených) a SEO (silně erozně ohrožených) oblastí

Praha – 08. 04. 2013
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i. dnes na jednání Monitorovacího výboru Cross Compliance představilo metodiku Zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků (PB) s projevem eroze do MEO (mírně erozně ohrožených) a SEO (silně erozně ohrožených) oblastí.
Metodika definuje zpřísnění podmínek hospodaření pro ty zemědělce, kteří na svých pozemcích opakovaně způsobují erozi a vážné škody na majetku.  Metodika rovněž řeší změny ve vrstvě Eroze v LPIS pro půdní bloky, jež jsou zařazeny do MEO a SEO oblastí neoprávněně.
Podmínkou zařazování opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem eroze do mírně nebo silně erozně ohrožených oblastí je jedna nebo více uvedených příčin:
  • opakování erozní události na půdním bloku, dílu půdního bloku nebo parcele osevního postupu,
  • vážné ohrožení intravilánu měst a obcí,
  • vážné ohrožení komunikací,
  • vážné ohrožení povodí,
  • vážné ohrožení dalšího majetku fyzických a právnických osob erozí,
  • zemědělcem neakceptovaná agrotechnická opatření na základě schválené komplexní pozemkové úpravy (KPÚ),
a to při doporučení odborné organizace VÚMOP, v.v.i. (pro vyloučení případů extrémních událostí, kterým nešlo předejít), a po schválení ministrem zemědělství.
     Zařazení do přísnější kategorie erozní ohroženosti bude platné vždy od první změny osevů. Kategorie se zpravidla budou měnit – zpřísňovat o jeden stupeň ohroženosti, tzn. erozně neohrožená na mírně erozně ohroženou oblast a mírně erozně ohrožená na silně erozně ohroženou oblast.
    Zařazení předmětného PB do vyššího stupně ochrany proti vodní erozi je však až poslední možností řešení situace. Přeřazení PB do vyššího stupně ochrany proti vodní erozi bude vždy předcházet jednání s dotčeným zemědělcem, který tak bude mít možnost dát věci do pořádku smírnou cestou.
 Ing. Ivan Novotný
náměstek pro půdní službu a informatiku
 
Prezentaci z jednání monitorovacího výboru je možné si stáhnout zde.