Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Statistika kontrol zaměřených na kontrolu podmíněnosti v roce 2012

01/02/13
smf

Statistika kontrol zaměřených na kontrolu podmíněnosti v roce 2012. Zdroj: MZe,ÚZEI

Přehled porušení pravidel Cross Compliance
rok 2012
Celkový počet žadatelů  o dotace
27 718
Počet vybraných žadatelů ke kontrole
2 475
Počet plánovaných kontrol
(u jednoho žadatele může probíhat více kontrol)
4 303
Počet provedených kontrol
4 250
Počet kontrol se zjištěným porušením
93
% kontrol se zjištěným porušením z celkového počtu provedených kontrol
2,18
Počet zmařených kontrol
5
 
ŽÁDNÁ porušení
GAEC 1
ochrana před erozí – svažité pozemky
GAEC 3
organ. složky půdy – použití hnojiv/porosty plodin
GAEC 5
struktura půdy – půdy zaplavená/přesycená vodou
GAEC 9
min. úroveň péče- trav. porost 30cm
GAEC 10
ochrana vody – zavlažovací soustavy
SMR 1
ochrana volně žijících ptáků
SMR 5
ochrana v EVL
SMR 6
označování prasat
SMR 10
používání zakázaných látek v chovech
SMR 12
pravidla TSE
SMR 13, 14, 15
ohlašování nákaz
 
 
Nejčastěji zjištěná porušení 2012
GAEC
GAEC 2
eroze půdy – SEO, MEO
u 31 kontrol
 
GAEC 8
rozorání
u 18 kontrol
SMR
SMR 2
ochrana podzemních vod
u 11 kontrol
 
SMR 7
označování skotu
u 8 kontrol

Zdroj: MZe, ÚZEI- www.agroporadenstvi.cz