Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Spuštění Portálu Farmáře pro 18. kolo příjmu žádostí PRV

25/02/13
smf

Informace SZIF.

Dne 22. 2. 2013 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost Elektronického odeslání Žádosti o dotaci PRV 18. kola příjmu žádostí resp. předvyplnění a zaslání Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře (opatření osy I a III). Podrobnosti níže.

Spuštění Portálu Farmáře pro 18. kolo příjmu žádostí PRV