Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Setkání agronomů ve Vidlaté Seči

06/02/13
smf

Pozvánka na setkání agronomů ve Vidlaté Seči 27.2.2012.

                                A g r á r n í   k o m o r a   S v i t a v y
SVITAVY, Olomoucká 26, PSČ 568 02, Tel. 461 531724, E Mail aksv@nextra.cz                 
 
 
                                                 ve spolupráci s
                                                   BASF spol. s. r. o.,

                              Bayer CropScience   a                                                                                                          

                            Zemědělským družstvem Dolní Újezd
                                   
                            si Vás dovoluje pozvat na tradiční
                            s e t k á n í    a g r o n o m ů
         
                 které se koná dne 27. února 2013 od 8,30 hod. v sále ZD Dolní 
                                                  Újezd ve Vidlaté Seči                                  
 
Program:
                                            –   aktuální informace v zemědělství
Ing. Zehnálek Petr                –  olejniny – odrůdová skladba , novinky
Ing. Zámorský Lubomír        –   představení a prezentace přípravků firmy BASF
                                                 pro rok 2013
Ing. Brzkovský Jan               –   představení produktů Bayer CropScience pro  
                                                 rok 2013 , polní dny Bayer CropScience
 
Žádáme vedoucí zemědělských podniků, aby předali tuto pozvánku pracovníkům rostlinné výroby.
Občerstvení zajištěno.
 
                     Ing. Josef Gracias
                     ředitel AK Svitavy
 
 
—————————————————————————————————————–
Přihlašuji se na setkání agronomů, které se koná dne 27.2. 2013 v sále ZD Dolní
Újezd ve Vidlaté Seči.
Jméno, příjmení……………………………………….……………………………………
Podnik…..………………………………………………………………………………….
 
Návratku, prosím, zašlete nejpozději do 22.2. 2013 na AK Svitavy, Olomoucká 26, SVITAVY,
 PSČ 568 02, nebo na e-mail aksv@nextra.cz.