Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr k nastavení podmínek systému plateb v rámci SZP

28/02/13
smf

Tisková zpráva MZe ze dne 26. 2. 2013.

Petr Bendl: Nastavení stejných podmínek systému plateb v rámci Společné zemědělské politiky pro staré i nové členské státy je pro Česko klíčové

Nastavení pravidel pro přímé platby zemědělcům v rámci nové Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013 a otázkám transparentnosti a zveřejňování údajů o příjemcích evropských dotací je věnováno včerejší a dnešní jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Zástupci evropského zemědělství debatují rovněž o rybolovných otázkách a o klamavém označování produktů s hovězím masem.
Ministr Bendl na jednání Rady řekl, že nové členské státy by měly mít stejné podmínky nastavení systému přímých plateb v rámci SZP jako staré členské státy. Nový systém vyplácení přímých plateb v EU by tak měl vést k nastavení rovných podmínek využitelnosti jednotlivých opatření pro všechny členské státy, a odstranit tak historické nerovnosti.
 „Nemělo by se tedy stát, že v některých zemích bude výše platebních nároků jednotná podle výměry zemědělské půdy a v jiných budou zachovány významné historické rozdíly. Evropská komise musí stanovit pevný termín, od kterého budou platby pro evropské zemědělce stanoveny podle jednoho principu a ve spravedlivé výši,“ řekl ministr Bendl. 
Rada se zabývala i posílením veřejné kontroly využívání peněz z evropských zemědělských fondů. Navrhuje zveřejňovat detailnější informace o příjemcích evropských zemědělských dotací a vyplacených podporách.
„Česká republika dlouhodobě zastává co nejtransparentnější přístup a považuje tak posílení veřejné kontroly využívání prostředků z evropských zemědělských fondů za legitimní,“ uvedl Petr Bendl.
Jako aktuální bod bylo na program Rady pro zemědělství a rybářství zařazeno klamavé označování produktů s hovězím masem, které ve skutečnosti obsahovaly i koňské maso. Problém špatného označování koňského masa v potravinách se dotýká i České republiky.
„Budu trvat na neprodleném zjištění zdroje původu klamání, důkladném prošetření a postizích pro subjekty zodpovědné za nastalou situaci,“ řekl Bendl.
Současný, na evropské úrovni koordinovaný, monitoring potravin a koňského masa nechápe Česká republika jako substituci stálého dozoru nad potravinami, ale jeho doplnění a ČR se tímto doporučením bude řídit.
„Do budoucna pak očekávám kroky, které povedou k eliminaci podobných případů. Systém by měl umožnit lepší sdílení a včasné vkládání informací s jejich následnou vymahatelností dozorovými orgány. Jsem přesvědčen, že by Komise měla klást daleko větší důraz na systémový a koordinovaný přístup k úředním kontrolám v rámci jednotného trhu. Současná pravidla zaměřená striktně na oblast zdravotní nezávadnosti by se do budoucna mohla rozšířit i na kontrolu kvality,“ uvedl Bendl.
Na okraj zasedání Rady pro zemědělství a rybářství se ministr Petr Bendl setkal s polským protějškem, Stanislawem Kalembou. Pozval ho na návštěvu České republiky, aby s ním prodiskutoval aktuální otázky spojené s kvalitou potravin v rámci unijního trhu.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
 
 26.2.2013, www.eagri.cz