Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nově k převodu státních pozemků

14/01/13
smf

Převod státních pozemků dostává nová pravidla. Zdroj: Denik.cz

Převod státních pozemků dostává nová pravidla
 Celou řadu organizačních, ale také obsahových změn přináší od 1. ledna 2013 zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Nová instituce spojí agendu vykonávanou až dosud Pozemkovým fondem ČR a jednotlivými pozemkovými úřady.
   Ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu jmenoval ministr zemědělství Petra Šťovíčka, přičemž funkci první náměstkyně ústředního ředitele bude zastávat Veronika Nedvědová.
Plynulý přechod
Pro zemědělce je dobré vědět, že úřad bude pokračovat ve všech rozhodujících oblastech činnosti dosavadního pozemkového fondu. Jedná se jak o prodej státní půdy a vypořádávání restitučních nároků, tak o bezúplatné převody půdy a směnu pozemků.
Bude také hospodařit s nemovitostmi, které se do konce roku 2012 nacházely ve správě pozemkového fondu.
Stejně tak přechází do jeho příslušnosti i stavby využívané k vodohospodářským melioracím a souvisejícím vodním dílům ve státním vlastnictví.
„Přestože byl zákon přijat jen těsně před koncem roku, Pozemkový fond ČR a ministerstvo zemědělství se na tento krok dlouhodobě připravovaly. Nic tedy nebrání tomu, aby úřad vykonával svoje poslání již od prvních dnů nového roku, byť na počátku bude nutné z organizačních důvodů přijmout některá přechodná opatření," řekl k tomu ústřední ředitel úřadu Petr Šťovíček.
Nový zákon obsahuje rovněž celou řadu novinek týkajících se převodu státních pozemků. Jejich krátký přehled přinášíme v přiloženém infoboxu (nahoře).
Církevní restituce
Státní pozemkový úřad je příslušným pozemkovým úřadem i podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženským organizacemi.
„Jako právní nástupce Pozemkového fondu ČR vykonáváme od 1. ledna 2013 také roli povinné osoby dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými organizacemi. Úřad přijímá výzvy oprávněných osob k vydání zemědělských nemovitostí, které před 1. lednem 2013 spravoval Pozemkový fond ČR," uvádí Petr Šťovíček.
                                Adresa nového úřadu je www.spucr.cz.
Co se změnilo
  • Nově se upravují podmínky bezúplatného převodu. Obce budou mít na podání žádosti týkající se převodu pozemků ve třetích zónách národních parků lhůtu 12 měsíců.
  • Kupní cena obecně platí, že prodej se realizuje za cenu obvyklou, namísto dřívějšího stavu, kdy byly ceny určeny příslušným předpisem.
  • Nejdelší doba splátek ceny se zkracuje na deset let (původně 30 let).
  • Předkupní právo zaniká zaplacením ceny, ne však dříve než za pět let ode dne vkladu do katastru nemovitostí.
  • Nyní lze pozemek zastavit i při zajištění úvěru k zaplacení kupní ceny.
  • Nově již úřad nezasílá návrh smlouvy, nýbrž jen text smlouvy.
  • Jednoznačně se stanovuje priorita nabídky pozemků oprávněným osobám dle zákona č. 229/1991 Sb.
Autor: Jozef Gáfrik, zdroj: Denik.cz