Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Návrh strategie čs. zemědělství a potravinářství po roce 2013

24/01/13
smf

Strategie se týká dlouhodobějšího horizontu období po roce 2013. Jejím hlavním účelem je vytvořit principy a cíle pro formování českého přístupu k implementaci nové Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 (SZP 2014+).

Návrh strategie čs. zemědělství a potravinářství po roce 2013
    Návrh Strategie připomíná hlavní příčiny současného stavu českého zemědělství a potravinářství a hodnotí očekávané trendy vnějšího prostředí. Na základě této analýzy pak Strategie definuje zásadní cesty a cíle k uskutečnění strukturálního ozdravení zemědělsko-potravinářského sektoru. Strategie se týká dlouhodobějšího horizontu období po roce 2013. Jejím hlavním účelem je vytvořit principy a cíle pro formování českého přístupu k implementaci nové Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 (SZP 2014+).
 
Návrh strategie najdete Z D E.
Zdroje: MZe, AK ČR