Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nákazová situace v ČR

29/01/13
smf

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25. 1. 2013.

 Nákazová situace v ČR v porovnání…

      Nákazová situace v chovech hospodářských i zájmových zvířat je v naší republice setrvale příznivá. Je tomu nepochybně díky našemu dobře fungujícímu systému státního veterinárního dozoru.
ČR je, na rozdíl od řady zemí EU, stále prostá nebezpečných nákaz, jako je slintavka a kulhavka, tuberkulóza, brucelóza, vzteklina, infekční anémie koní, ale třeba i bluetongue (katarální horečka ovcí) a jiné. Přesto nemůžeme mluvit o nákazovém klidu.    
      Koncem roku se v několika v chovech holubů objevil pseudomor drůbeže, v chovech ovcí nový Schmallenberg virus. Ale nejen u nás i v okolních zemích. Řešil se také například výskyt salmonel v chovech drůbeže, tularémie u zajíců, Aujeszkyho choroba u divočáků a mor včelího plodu.
    Velmi pozorně je třeba sledovat nákazy zvířat v okolních zemích.  Například v lednu se objevilo v hlášeních veterinárním orgánům EU, že ve Francii byl zaznamenán výskyt tuberkulózy v chovech skotu, v Itálii katarální horečka ovcí (bluetongue). Ta se objevila i v Řecku, zde pak navíc i vzteklina. Z Rumunska je hlášena infekční anémie koní a také vzteklina. A v blízkém okolí, v Turecku opět slintavka a kulhavka, to zase není tak nic překvapivého, ohniska této nákazy se zde vyskytují stále, plus také pseudomor drůbeže.
      Z uvedeného je zřejmé, že orgány našeho státního veterinárního dozoru nákazovou situaci v okolních i vzdálenějších zemích pečlivě sledují a dbají na ochranu našeho státního území před zavlečením nebezpečných nákaz. Znamená to však také, že naši dovozci ani turisté nesmějí podceňovat zásady biologické bezpečnosti a dodržovat všechna veterinární opatření, předkládat při dovozech patřičná veterinární osvědčení a rozhodně by neměli podceňovat případná rizika.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Zdroj: SVS ČR