Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS

09/01/13
smf

Informace o změně kritérií pro vylučování přípravku na ochranu rostlin z ochranného pásma II. stupně povrchových vod . Zdroj: SRS

Informace o změně kritérií pro vylučování přípravku na ochranu rostlin z ochranného pásma II. stupně povrchových vod
Na základě jednání mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR, které se uskutečnilo v roce 2012 z podnětu Sekce přípravků na ochranu rostlin Státní rostlinolékařské správy, byla oběma resorty schválena úprava kritérií pro hodnocení přípravků na ochranu rostlin při jejich používání v ochranných pásmech II. stupně povrchových vod podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon). Informace uvádí podrobnosti o této změně.
Přílohy

Zdroj: www.eagri.cz ,4.1.2013