Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

31/01/13
smf

Informace Ministerstva životního prostředí.

Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2012.
Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.
Rozsah ohlašovací povinnosti se oproti roku 2011 nezměnil a legislativní požadavky na ohlašování do IRZ zůstávají totožné. Pouze informační systém ISPOP, jehož prostřednictvím se ohlašují údaje do IRZ, doznal dílčích úprav – podrobnosti lze nalézt na stránkách ISPOP.
Příručka je rovněž k dispozici v omezeném nákladu na CD nosiči. V případě zájmu o zaslání této verze Příručky, adresujte žádost přímo na odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (oddělení integrované prevence a IRZ), Vršovická 65, Praha 10, 100 10.
Výše uvedenou příručku lze v elektronické podobě stáhnout zde.
Zdroj: www.irz.cz , MŽP