Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktualizace Pravidel pro jednotlivá opatření v 18. kole PRV

28/01/13
smf

Informace MZe.

Aktualizace Pravidel pro jednotlivá opatření v 18. kole PRV
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 – 2013 pro 18. kolo příjmu žádostí  6.-19.3.2013
  •  obecná část Pravidel (PDF, 544 KB)
  • pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
    pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
    pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

    Zdroj: www.eagri.cz