Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF zahájil vyplácení dotací LFA

21/12/12
smf

Informace SZIF.

SZIF zahájil vyplácení dotací LFA

Státní zemědělský intervenční fond začal od pondělí 17. 12. vyplácet dotace určené na podporu zemědělství v méně příznivých oblastech tzv. LFA. Již v prvním dni bylo vyplaceno téměř 557 mil. Kč z celkové sumy 2,7 mld. Kč. Současně probíhá vyplácení podpor SAPS a Oddělených plateb na cukr a rajčata. Do konce roku se předpokládá vyplacení 18,5 mld. Kč, tj. cca 98% u dotací SAPS a 1,5 mld. Kč, tj. cca 54% u LFA.

K dnešnímu dni bylo na SAPS vyplaceno již 18,2 mld. Kč a na Oddělených platbách na cukr 559 mil. Kč a na rajčata 5,6 mil. Kč.

Sazby jednotlivých dotačních titulů pro rok 2012 (v Kč):

 • Jednotná platba na plochu (SAPS): 5 387,30 / ha
 • Oddělená platba za cukr (SSP): 349,00 / t
 • Oddělená platba za rajčata (STP): 872,44 / t
 • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka: 1 399,20 / VDJ
 • Zvláštní podpora na tele masného typu: 8 148,50 / VDJ
 • Zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech: 1 886,80 / VDJ
 • Zvláštní podpora na chmel: 4 861,80 / ha
 • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu: 13 433,10 / ha

   

  Ing. Petr Hlavatý
  tiskový mluvčí SZIF , zdroj: www.szif.cz, 20.12.2012