Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozemkový fond pomáhá českým zahrádkářům

27/12/12
smf

Pozemkový fond ČR převádí pozemky v zahrádkových nebo chatových osadách od roku 1999. Zdroj: PF ČR

POZEMKOVÝ FOND POMÁHÁ ČESKÝM ZAHRÁDKÁŘŮM
    Pozemkový fond ČR převádí pozemky v zahrádkových nebo chatových osadách od roku 1999, kdy vstoupil v platnost zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků („zákon o prodeji půdy“). Od té doby převedl v zahrádkových osadách téměř 68 tisíc pozemků o výměře 1 900 hektarů.
Pozemkový fond ČR realizuje převod pozemků mj. na základě zákona o prodeji půdy.  Předmětem prodeje jsou jednak pozemky určené pro zemědělskou výrobu, ale zákon rovněž pamatuje na možnost převodu pozemků drobným uživatelům pozemků v rámci zahrádkové či chatové osady. Při splnění zákonem stanovených podmínek je tak možné, aby i uživatelé těchto drobných zahrádek, v rámci dané zahrádkové osady, kteří se rádi věnují drobnému pěstitelství pro vlastní spotřebu, mohli získat takto užívaný pozemek do svého vlastnictví. 
„V loňském roce jsme nejvíce pozemků převedli v Libereckém a Jihočeském kraji. Jen v těchto lokalitách se jednalo celkem o 683 pozemků s rozlohou přibližně 34 hektarů. V letošním roce jsem doposud uzavřeli smlouvy o převodech více než 1 700 pozemků o výměře téměř 49 hektarů,“ řekl 1. náměstek ředitele PF ČR JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D., pověřený vedením PF ČR.
Nárůst množství uzavřených kupních smluv v posledních třech letech potvrzuje, že zejména u obyvatel větších měst trvá vzestupný trend v poptávce po možnosti trávení volného času prací na malých zahrádkách. Současně je stále oblíbenější i pěstování drobných doplňkových potravinářských či jiných produktů pro vlastní potřebu (tj. např. drobná zeleniny, čerstvé koření, léčivé rostliny aj.). 
Z níže uvedené tabulky jednoznačně vyplývá, že nejvíce parcel bylo od roku 1999 převedeno zahrádkářům v Ústeckém kraji, kde se jednalo o téměř 14 tisíc pozemků. 
Vzrůstající zájem o využití zbývajícího vhodného prostoru, který by umožnil obyvatelům této oblasti obhospodařovat každý malý kousek půdy, je pravděpodobně dán průmyslovým charakterem tohoto severočeského kraje.
Uzavřené smlouvy dle zákona o prodeji půdy – zahrádkové osady:
KP název                 Počet parcel              Výměra v ha
hl. město Praha            2435                        112,1
Plzeňský kraj               1985                         101,8
Jihočeský kraj              6442                         117,1
Ústecký kraj                13843                       151,8
Královéhradecký kraj    5186                        136,7
Kraj Vysočina               2929                        129,9
Olomoucký kraj            1809                        193,7
Jihomoravský kraj         2172                        167,7
Zlínský kraj                  2562                        210,1
Karlovarský kraj           5486                         141,4
Středočeský kraj           6688                        122,1
Liberecký kraj               6117                        144,8
Pardubický kraj             4806                        91,6
Moravskoslezský kraj     6334                        77,9
celkem:                      68 794                     1 898,7
Monika Machtová, tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR, 19.12.2012