Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Národní dotace do zemědělství budou vyšší o 630 milionů korun

20/12/12
smf

Tisková zpráva MZe ze dne 18.12.2012

Národní dotace do zemědělství budou vyšší o 630 milionů korun
Ministerstvo zemědělství zvýšilo rozpočet národních dotací pro letošní a příští rok celkem o 630 milionů korun. Peníze podpoří živočišnou výrobu, a to konkrétně chov prasat a drůbeže. Finanční prostředky získalo Ministerstvo zemědělství z Pozemkového fondu, což umožnil minulý týden schválený zákon.

Ministerstvu zemědělství se podařilo pro letošní a příští rok navýšit národní dotace o 630 milionů korun.  Chovatelé prasat a drůbeže mohou počítat s větší podporou na ozdravení chovů.
„Peníze z Pozemkového fondu využijeme na živočišnou výrobu. Z částky 630 milionů korun rozdělíme přibližně 30 % na dotace, které pomůžou zemědělcům s ozdravením chovů drůbeže, zbývajících 70 % získají chovatelé prasat. Z toho jsme více než 60 milionů vyčlenili na ozdravení chovů prasnic,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
V letošním roce dostanou zemědělci podle nedávno schválené novelizace zákona o Pozemkovém fondu 460 milionů. V příštím roce to bude 170 milionů korun, přičemž tato částka může být ještě navýšena. Celková suma vyplacená na národní dotační programy dosáhne letos 1,3 miliardy, v roce 2013 minimálně 770 milionů korun.
„Díky zákonu o Pozemkovém fondu můžeme podpory do českého zemědělství a venkova zvýšit v letech 2012 a 2013 celkem o 2,6 miliardy korun. Například na spolufinancování Programu rozvoje venkova přidělíme 800 milionů. Tyto dotace jsou důležité pro udržení konkurenceschopnosti našich zemědělců. Do programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které podporují například pojištění plodin a hospodářských zvířat, přidáme 330 milionů korun,“ řekl Petr Bendl.
Ještě letos a v příštím roce přidělí Ministerstvo zemědělství z prostředků Pozemkového fondu 140 milionů na hnojení a vápnění lesů v imisně zatížených oblastech. Na výstavbu čistíren odpadních vod a vodohospodářské infrastruktury bude vyčleněno 100 milionů korun. Na národní doplňkové platby k přímým platbám půjde 400 milionů korun a na pozemkové úpravy, které zlepší protipovodňovou prevenci, 200 milionů korun.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe