Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ke slučování SRS a ÚKZÚZ

01/11/12
smf

Informace SRS ČR ze dne 30.10.2012 .

Slučovací zákon SRS a ÚKZÚZ v mezirezortních připomínkách

    V současné době probíhá v souladu s programovým prohlášením vlády strukturální reforma rezortu zemědělství a jeho podřízených institucí. Jednou z oblastí této konsolidace úřadů je i restrukturalizace dozorových orgánů působících v oblasti kontroly rostlinné produkce, tedy Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Návrh zákona o sloučení těchto dvou institucí se nyní dostal do mezirezortního připomínkového řízení.
Zahájení legislativní roviny procesu slučování SRS a ÚKZÚZ předcházelo vypracování materiálu Hodnocení dopadů regulace (RIA), který je trvalou součástí legislativního procesu v České republice. V tomto dokumentu jsou mimo jiných informací definovány i možné cesty, jakými lze dosáhnout cílového stavu, tedy vzniku moderního a fungujícího úřadu, který bude plnit všechny své funkce. Sloučení obou institucí by mělo nastat k 1. lednu 2014.
    „Z časového a legislativního hlediska se jeví jako nejoptimálnější varianta sloučení „začlenění“ SRS do ÚKZÚZ, čímž by se nově vzniklá  instituce stala odpovědná i za oblast rostlinolékařské péče“, vysvětluje ředitel SRS a ÚKZÚZ Zdeněk Mach. Zcela zásadním předpokladem realizace této varianty je předložení návrhu novely zákona, kterým se mění jak zákon o ÚKZÚZ, tak i zákon o rostlinolékařské péči (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).
    Návrhy těchto právních předpisů byly v minulém týdnu zaslány do mezirezortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek by měly být zákony předloženy na Vládu České republiky, a to v období na přelomu let 2012 a 2013.
Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS