Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhláška č. 342/2012 Sb.o zdraví zvířat a jeho ochraně…..

22/10/12
smf

Vyhláška č. 342/2012 Sb.o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Vyhlášku č. 342/2012 Sb.o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností najdete Z D E.