Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF začal vyplácet zálohy na SAPS

19/10/12
smf

Informace SZIF.

SZIF začal vyplácet zálohy na SAPS

Státní zemědělský intervenční fond začal v úterý 16. 10. krátce po poledni vyplácet 50% zálohy na dotační opatření SAPS. K dnešnímu dni bylo vyplaceno 7.016 žádostí o dotaci SAPS pro rok 2012 v celkové částce převyšující 4.137 mil. Kč. SZIF aktuálně vyplácí tzv. zálohové platby za účelem zmírnění dopadů letního sucha, jak bylo avizováno dříve Ministerstvem zemědělství. 
Jedná se o nejrozšířenější dotaci tzv. platbu na plochu. Za letošní rok bude celkem vyplaceno více jak 18 mld. Kč, z toho první polovina je vyplácena nyní a vyplácení příjemcům dotací začne po 1. 12. 2012. Konečný termín výplaty je dle nařízení EU stanoven do 30. 6. 2013, SZIF se však již tradičně snaží o vyplacení maximální možné částky v co nejkratším možném čase. Dle předpokladu bude většina rozhodnutí o proplacení dotace vydána do konce října.
Letos prvně se někteří zemědělci setkají s tzv. modulací plateb, kdy je v souladu s čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 pro přímé platby uplatněna tzv. modulace. Pod pojmem modulace se rozumí snížení celkové sumy všech přímých plateb, na které žadatel požádal, pokud je tato suma vyšší než 300 tis. EUR (tedy asi 7,5 mil. Kč). Modulována je částka přesahující 300 tis. EUR, a to o 4 %. V případě přímých plateb to znamená, že pokud součet přímých plateb v roce 2012 (SAPS, Zvláštní podpory, a další) přesáhne 300 tis EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 300 tis EUR.
Petr Hlavatý, tiskový mluvčí SZIF