Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Předběžný harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013

16/10/12
smf

Informace MZe.

Předběžný harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013
V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna. Upozorňujeme žadatele, že se jedná pouze o předběžný harmonogram, který bude teprve schvalován Monitorovacím výborem Programu rozvoje venkova, a proto v něm může dojít k dílčím změnám.
18. kolo:
6.2. – 12.2.2013:
III.4.1   Získávání dovedností, animace a provádění
6.3. – 12.3.2013
I.1.1     Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště
I.1.3.2  Inovace v potravinářství
I.3.1     Další odborné vzdělávání a informační činnost
III.1.1   Diverzifikace činností nezemědělské povahy
IV.1.2   Realizace místní rozvojové strategie
 
19. kolo:
5.6. – 11.6.2013:
I.1.3.1  Potravináři – pokud bude větší zůstatek
I.1.4     Pozemkové úpravy – pokud bude větší zůstatek
I.3.4     Využívání poradenských služeb
II.2.4    Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora  společenských funkcí lesů 
IV.1.2   Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1   Realizace projektů spolupráce
Zdroj: www.eagri.cz, 5.10.2012