Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nástroj kalkulace orientační výše Top-Up v roce 2012

17/10/12
smf

Nástroj kalkulace orientační výše Top-Up v roce 2012 .

Nástroj kalkulace orientační výše Top-Up v roce 2012
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI připravilo nástroj pro kalkulaci orientační výše národních doplňkových plateb Top-Up na úrovni farmy po aplikaci snížení v důsledku modulace. Tento nástroj slouží jako orientační pomůcka pro odhad celkového nároku na Top-Up po modulaci, přičemž pro jeho přípravu byly použity údaje z podaných žádostí v roce 2011. Skutečné nároky na výplatu Top-Up v letošním roce bude možné zcela přesně vyčíslit až na základě údajů v podaných žádostech, které budou předloženy k 1. listopadu 2012.