Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MODULACE přímých plateb

09/10/12
smf

Informace SZIF.

MODULACE přímých plateb V roce 2012 bude v souladu s čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 pro přímé platby uplatněna tzv. modulace. Pod pojmem modulace se rozumí snížení (krácení) celkové sumy všech přímých plateb, na které žadatel požádal, pokud je tato suma vyšší než 300 000 EUR. Modulována je částka přesahující 300 000 EUR, a to o 4 %.

 

V případě přímých plateb to znamená, že pokud součet přímých plateb v roce 2012 (SAPS, Zvláštní podpory, Oddělená platba za rajčata a Oddělená platba za cukr) přesáhne 300 000 EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 300 000 EUR.
Pro letošní rok byl stanoven přepočítací kurs 25,141 Kč/Euro, tedy 300 000 euro = 7 542 300,- Kč Příklady:

 

1) SAPS dotace přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 5 000 000,- Kč
modulace = 0 Kč
dotace SAPS tedy činí 5 000 000,- Kč
2) SAPS
dotace přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 8 000 000,- Kč
modulace = 4 % ze 457 700,- Kč (tj. částka, která přesahuje 7 542 300,- Kč) = 18 308,- Kč
dotace SAPS tedy činí 7 981 692,- Kč
3) SAPS + platba na dojnice dle čl. 68
dotace SAPS přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 5 000 000,- Kč
modulace SAPS = 0 Kč
dotace SAPS tedy činí 5 000 000,- Kč
dotace Dojnice přiznaná žadateli po uplatnění všech (případných) sankcí = 3 000 000,- Kč
modulace Dojnice = modulace 4 % ze 457 700,- Kč (tj. částka, která v součtu všech přímých plateb – tedy SAPS + Dojnice – přesahuje 7 542 300,- Kč) = 18 308,- Kč
dotace Dojnice tedy činí 2 981 692,- Kč
Ing. Vítězslav Vopava
Odbor přímých plateb a environmentálních podpor