Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele z PRV – AEO – prodlužování závazků v roce 2012

13/10/12
smf

Informace MZe.

Informace pro žadatele z PRV – AEO – prodlužování závazků v roce 2012
Informace pro žadatele z PRV – AEO se týká prodlužování závazků v Agroenvironmentálních opatřeních v roce 2012.
Možnost podat žádost o prodloužení mají v letošním roce žadatelé, kterým závazek končí k 31. 12. 2012, respektive 31. 3. 2013 v případě titulů Biopásy a Pěstování meziplodiny. Možnost prodlužovat závazek se netýká titulu Zatravňování orné půdy, který je nadále pětiletý a na rozdíl od ostatních titulů lze i v roce 2013 podat žádost o zařazení do tohoto titulu na standardní období 5 let. Žádosti o prodloužení je možné podat od 1. října do 30. listopadu kalendářního roku na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Agentury pro zemědělství a venkov na speciálním formuláři vydaném SZIF. Dotčení žadatelé budou o možnosti prodloužení adresně informováni.
V letošním roce může žádost o prodloužení podat 740 žadatelů (stav k 3. září. 2012). Celkový počet se může mírně změnit v návaznosti na průběh administrace stávajících žádostí.
Formulář žádosti o prodloužení bude možné stáhnout z webových stránek SZIF.
Žádost o prodloužení může žadatel podat do 30. listopadu 2012. Prodloužení se vztahuje na poslední právoplatné zařazení do agroenvironmentálních opatření (AEO). Jelikož se na prodloužený závazek v AEO pohlíží jako na kontinuální období, je důležité, aby měl žadatel dotčené půdní bloky registrovány do 31. 12. 2013, respektive do 31. 3. 2014 v případě titulů Biopásy a Pěstování meziplodiny. V opačném případě se žadatel vystavuje riziku sankce a navrácení poměrné části dotace za celé období trvání závazku.