Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpřesnění zásad – nákazový fond

15/08/12
smf

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.Zdroj: MZe

Nákazový fond

Upřesnění části B (programová část):

Str. 20 – 8.B.a)
Předmět dotace:

podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.) v období od 1.10.2011 do 30.9.2012 – tento předmět dotace nebude v roce 2012 realizován.

mění se text na

8.B.a)
Předmět dotace:

podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.) v období od 1.10.2011 do 30.9.2012.
V Praze dne: 9. srpna 2012 Ing. Petr Bendl
ministr zemědělství

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – úprava znění části B Zásad u dotačního programu 8.