Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K odložení projednávání návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu

17/05/12
smf

Stanovisko ministra zemědělství Petra Bendla k odložení projednávání návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu . Zdroj: MZe

Stanovisko ministra zemědělství Petra Bendla k odložení projednávání návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu
 Ministr zemědělství Petr Bendl vítá přerušení projednávání návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), k němuž došlo na dnešním jednání vlády.
Chceme pro zemědělce záruku, že nebudou kráceny výdaje rezortu zemědělství na Program rozvoje venkova, pozemkové úpravy ani dotační programy, financované výhradně ze státních zdrojů, které jsme dosud dokrývali z příjmů Pozemkového fondu ve výši zhruba 2 miliard korun ročně. Vítám proto, že vláda hledá způsob, jak tuto společnou vůli vyjádřit právě v rámci projednávání zákona, kterým budou dosavadní Pozemkový fond a pozemkové úřady sloučeny do nového SPÚ,“ říká ministr Petr Bendl.
Navržený zákon je důležitý pro ukončení transformace Pozemkového fondu a soustavy pozemkových úřadů, které dosud působily ve struktuře Ministerstva zemědělství. Dosavadní uspořádání podle zákona skončí k 31. prosinci 2012 a od 1. ledna 2013 bude nově působit Státní pozemkový úřad. Ten bude organizační složkou státu a podřízenou Ministerstvu zemědělství a bude hospodařit se zemědělským majetkem, který je dosud ve vlastnictví Pozemkového fondu.
Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu byl na dnešní jednání vlády předložen s rozporem s Ministerstvem financí, které nesouhlasí s koncepcí financování MZe založenou na tom, že Ministerstvo zemědělství použije příjmy SPÚ v daném roce nad rámec výdajů, které jsou resortu stanoveny zákonem o státním rozpočtu.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe
Zdroj: www.eagri.cz 16.5.2012