Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zákazy pěstování GMO v jednotlivých členských státech EU zamítnuty

16/02/12
smf

Členské státy EU se dosud neshodly na nových pravidlech pro povolování geneticky modifikovaných organismů. Zdroj: ÚZEI Praha

Zákazy pěstování GMO v jednotlivých členských státech EU zamítnuty

Členské státy EU se dosud neshodly na nových pravidlech pro povolování geneticky modifikovaných organismů.
Členské státy EU se dosud neshodly na nových pravidlech pro povolování geneticky modifikovaných organismů.
Snahy Dánska jako předsednické země EU o řešení zůstaly zatím bez výsledku. V Bruselu minulý pátek odmítly Německo, Francie, Belgie, Spojené království a Španělsko návrh Komise, který by umožňoval zákazy pěstování v jednotlivých členských státech. Při rozdílné regulaci v jednotlivých členských státech vzniká nebezpečí pro vnitřní trh, obává se Německo a Belgie.
Dánsko nyní navrhlo, aby se členské země Unie s výrobci geneticky modifikovaných organismů mohly dohodnout na upuštění od prodeje GM osiva. Také tento nový návrh naráží na četné pochybnosti, především protože se soukromým firmám poskytlo příliš mnoho prostoru v registračním procesu. Zda v této záležitosti dojde ještě za dánského předsednictví k posunu, by se mělo ukázat v Radě Evropské unie pro životní prostředí v březnu.
Zdroj: ÚZEI Praha, www.agronavigator.cz 15.2.2012