Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odborný kurz v Ústí nad Orlicí

05/02/12
smf

Pozvánka na O d b o r n ý  k u r z – Pravidla správného zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Zdroj: ČSRL 

Česká společnost rostlinolékařská
Pobočka  v Ústí nad Orlicí
 
 
        p o ř á d á
 
 
          O d b o r n ý     k u r z
 
 
                Pravidla správného zacházení
             s přípravky na ochranu rostlin
 
 který se uskuteční ve středu 15. února 2012 ve Velkém sále OSSZ (bývalého Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí). Toto  předsezónní školení je určeno pro všechny pracovníky, kteří zacházejí s přípravky na ochranu rostlin.
 
Poplatky: vložné na 1 osobu činí 350 Kč (náklady na organizaci školení, pronájem sálu a stravování), které se platí u prezence.
 
                 
Prosíme Vás o potvrzení účasti nejpozději do pátku 12.2. 2012 na přiložené
přihlášce nebo telefonicky:   Česká společnost rostlinolékařská
                                            Pobočka v Ústí nad Orlicí                                                           
                                            Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
                                            Tel./fax: 465 524 241, Mob.: 724 248 915
                                            e-mail: oko.ustinadorlici@srs.cz
                                                            
                                                         
                                                                                           
Program:
  8:00 –   8.30   Prezence
  8.30 –   9.15    Obecná toxikologie a zásady první pomoci
                          MUDr. Vladimír Hron – Krajská hygienická stanice Pardubického kraje,  
                          pobočka Chrudim
 
 9.15 –   9.20    Přestávka
 
 9.20 – 10.05    Speciální toxikologie a zásady první pomoci
                          MUDr. Vladimír Hron – Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, 
                          pobočka Chrudim
 
10.05 – 10.20    Přestávka
 
10.20 – 11.05     Zásady správného používání přípravků na ochranu rostlin
                           Ing. Jiří Kalabus  – Česká společnost rostlinolékařská, pobočka v Ústí n.O.
 
11.05 – 11.10    Přestávka
 
11.10 – 12.00   Chemická ochrana rostlin a životní prostředí
                        Ing. Jiří Kalabus – Česká společnost rostlinolékařská, pobočka v Ústí n.O.
 
12.00 – 12.10 Přestávka
 
12.10 – 12.55   Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin a zásady
                         správného zacházení s nimi
                        Ing. Jiří Kalabus – Česká společnost rostlinolékařská, pobočka v Ústí n.O.
 
13.00                Oběd
 
 
            P ř i h l á š k a    n a     O d b o r n ý     k u r z
Pravidla správného zacházení s přípravky na ochranu rostlin
který se uskuteční ve středu 15. února 2012 ve Velkém sále OSSZ (bývalého Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí). 
 
Vysílající organizace………………………………………………………………………
 
 
Jméno a příjmení
Datum narození