Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SVS ČR k zabíjačkám

10/02/12
smf

Poděkování za pochopení zabíjaček. Zdroj: SVS ČR 

Poděkování za pochopení zabíjaček
Zajímavé je, jak jedna hodně pokroucená informace dokáže veřejnost zmást. A je potěšitelné, jak média dovedou uvést věc na správnou míru. Jde o problematiku domácích zabíjaček prasat, kterou od ledna novela veterinárního zákona vůbec neřeší. Uspořádat si doma zabíjačku, tedy porazit si doma prase a sníst ho, na to platí stejná pravidla již více než 50 let.
Ale něco v té novele o domácích porážkách přece jen je. Je to možnost ve vlastním hospodářství porazit pro svou spotřebu skot do stáří 24 měsíců. To je opravdová novinka, kterou soukromí zemědělci již ocenili.
Možnost uspořádat domácí porážku skotu, ale například i farmově chované zvěře, chovateli vyplývá z paragrafu 21 veterinárního zákona, takže postačí, když chovatel požádá místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě městskou veterinární správu v Praze, o povolení a může jatečný skot do stáří 24 měsíců, pro vlastní spotřebu, porazit doma. Samozřejmě zvíře nesmí být týráno a je třeba odpovídajícím způsobem naložit s odpady.
A pokud jde o domácí zabíjačky prasat, velká většina lidí chápe, že domácí zabíjačka se jmenuje domácí, protože probíhá doma, „na dvoře“ a dobroty z ní pocházející jsou určeny pro požití ve vlastní domácnosti. Takto to všechna média dokázala vysvětlit a za to by měla být pochválena.
A pořádání obecních zabíjaček? Toto počínání je v rozporu se zákonem opět již těch aspoň 50 let. Už s ohledem na zvíře, které má být poraženo šetrně a zabíjení se nemá stát divadlem. Tzv. do oběhu lze uvádět výrobky pouze ze schválených zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem (a je jedno, zda je to zadarmo, či za peníze). Proto lze poradit, že pokud někdo chce nějakou atrakci obecní či spolkovou uspořádat, je možné uspořádat vepřové hody. Prase se nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno a lidem je možno v rámci „veřejného stravování“ nabídnout zabíjačkové pochoutky. I toto média správně interpretovala.
Tudíž lze uspořádat různé atrakce, ale s minimem problémů a vždy s ohledem na možné ohrožení zdraví lidí a samozřejmě i s ohledem na porážené zvíře (zde pozor na ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání). Takže poděkování za pochopení i intepretaci.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS, zdroj: www.svscr.cz , 9.2.2012