Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropské události v oblasti zemědělství – 6. týden

20/02/12
smf

Projednávaná témata: propagační a informační politika v zemědělství, pomoc nejchudším osobám v EU, obohacené klece a welfare prasnic, pěstování GMO v EU, biotechnologické plodiny, dopad biopaliv. Zdroj: MZe

Evropské události v oblasti zemědělství – 6. týden

Projednávaná témata: propagační a informační politika v zemědělství, pomoc nejchudším osobám v EU, obohacené klece a welfare prasnic, pěstování GMO v EU, biotechnologické plodiny, dopad biopaliv.
Zdroje: Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vnějších vztahů, www.eagri.cz , ÚZEI