Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU k welfare zvířat v období 2012-2015

01/02/12

Strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015.

Pracovní materiály ke Strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015.

Strategie EU_welfare_zvirat_2012-2015_I

Strategie EU_welfare_zvirat_2012-2015_II

Zdroj: Evropská komise