Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář k budoucí SZP na Hrádku

24/01/12
smf

Z E M Ě D Ě L S K Ý S V A Z Č E S K É R E P U B L I K Y Vás zve na seminář Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství, 31.1.2012, Penzion Koliba Hrádek