Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prognóza cen agrárních surovin

12/01/12
smf

Prognóza cenové stability agrárních surovin se zakládá především na stoupající poptávce po biopalivech a biomase. Zdroj: ÚZEI, Agronavigator

Prognóza cen agrárních surovin: Cenová hladina do roku 2020 téměř beze změny

Prognóza cenové stability agrárních surovin se zakládá především na stoupající poptávce po biopalivech a biomase.
Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství vstupuje do nového roku optimisticky. Ceny obilovin, olejnin, a cukru by měly do roku 2020 zůstat stabilní.
To je výsledkem nedávno zveřejněné studie. Analytici Komise zdůvodňují predikovanou stabilitu především stoupající poptávkou po biopalivech a biomase. Výroba vepřového a drůbežího masa by měla do roku 2020 stoupnout o 3,6 procenta, výroba hovězího masa oproti tomu o 1,3 procenta poklesnout. To záleží na měnících se stravovacích zvyklostech. Vývoj příjmů zemědělců v západní a východní Evropě je odhadován rozdílně. V nových členských zemích EU (EU-12) příjem připadající na jednoho pracovníka v zemědělství do roku 2020 stoupne o 35 procent, zatímco ve starých zemích (EU-15) by měl příjem na jednoho pracovníka v zemědělství do roku 2020 stoupnout pouze o 3,5 procenta.
Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz