Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SVS ČR

27/01/12
smf

Informace SVS ČR. Zdroj: SVS ČR

Vyšetříme německá prasata, pro jistotu
26.01.2012
Státní veterinární správa zaregistrovala zprávu, kterou 20. ledna vydal bavorský Státní úřad pro zdraví a bezpečnost spotřebitele, že v moči prasat porážkové váhy byla zjištěna rezidua chloramfenikolu, který se nesmí používat u zvířat určených k produkci potravin. Do organismu prasat se měl údajně dostat zkrmováním odpadů z mlékárny, které byly kontaminovány chloramfenikolem. Mělo by jít o 26 chovů na území spolkové země Bavorsko. Všechny podezřelé chovy prasat jsou podle informací z Bavorska pod úřední kontrolou.

Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, vyhodnotil zjištění reziduí chloramfenikolu u bavorských prasat jako velmi závažné, a proto rozhodl, že budou odebrány vzorky vepřového masa (popřípadě moči od živých, nebo porážených zvířat) původem z Německa, a to ze spolkové země Bavorsko.

Počítáme, že by vzhledem k nevelkému množství zásilek do ČR mohlo jít o zhruba 10 vzorků. Krajské veterinární správy SVS prověří zásilky směřující do ČR a o výsledcích vyšetření budeme samozřejmě informovat, podobně jako tomu bylo v případě podezření na rezidua antibiotik v německém drůbežím mase, které se nepotvrdilo.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS, zdroj: www.svscr.cz