Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k povoleným domácím porážkám

19/01/12
smf

Informace k povoleným porážkám mladého skotu a jelenovitých na farmě . Autor: Ing. Perlinger, zdroj: KIS Karlovy vary

Informace k povoleným porážkám mladého skotu a jelenovitých na farmě

Domácí porážky skotu a farmově chovaných zvířat
    – nabytí platnosti novely veterinárního zákona – od 1.1.2012
    – vyplývá z e § 21 veterinárního zákona
    – využívají se dva formuláře, které jde stáhnout z www.svscr.cz z kapitoly „ke stažení“ :

1. "Žádost o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu"
2. "Ohlášení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu"
   – pro  uskutečnění domácí porážky je potřeba mít Povolení č. 1. (soubor PDF) Toto povolení je platné na 3 roky
   – povolení je možné vydat pouze chovatelům – fyzickým osobám
   – maso z domácí porážky je možno použít pouze v domácnosti chovatele
   – porážku je  nutné ohlásit minimálně 7 dní předem místně příslušné krajské veterinární správě – pomocí Ohlášení č.2. (soubor PDF)
   – musí se dodržovat zásady welfare a zvíře určené k porážce nesmí být týráno
   – odstranění odpadu (tzv.vedlejší živočišné produkty)  je nejlépe zajistit v asanačním podniku neboli v kafilerii.
   – tzv. specifikovaný rizikový materiál – mandle, střeva od dvanácterníku ke konečníku a okruží a u skotu nad 12 měsíců lebka
      kromě dolní čelisti, včetně mozku a očí musí být zřetelně obarven, odděleně uskladněn a  předán a zpracován v asanačním       
      podniku
    – při předání produktů oprávněné osobě (asanačnímu podniku), musí být vystaven obchodní doklad ( podle vzoru vydaného
      Státní veterinární správou nebo formou lístku o převzetí vystaveném pracovníkem asanačního podniku)
   – dokumentaci o porážce musí chovatel uchovávat nejméně dva roky.
Autor: Ing. Zdeněk Perlinger ,KIS Karlovarský kraj, www.kis-karlovarskykraj.cz