Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků

14/12/11