Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny na MZe

31/12/11
smf

Tisková zpráva MZe.

Do funkcí náměstků nastupují na Ministerstvo zemědělství Martin Hlaváček a Jiří Mach
 Od 2. ledna 2012 začnou na Ministerstvu zemědělství pracovat dva noví náměstci. Martin Hlaváček bude řídit úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie a Jiří Mach bude mít na starosti úsek zemědělských komodit a výzkumu.
Martin Hlaváček (31) je zemědělský ekonom a přichází na Ministerstvo zemědělství ze Stálého zastoupení České republiky při EU v Bruselu, kde vedl Úsek zemědělství a životního prostředí. V Bruselu pracoval od roku 2005, předtím byl na Velvyslanectví ČR v Athénách a Ministerstvu zahraničních věcí, kde se věnoval politice EU. V letech 1998 až 2003 studoval na České zemědělské univerzitě v Praze a v roce 2002 ve Španělsku na Universidad de Sevilla.
Jiří Mach (31) vystudoval Střední lesnickou školu ve Šluknově a Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zaměřením na biologii a ekologii. Na Jihočeské univerzitě později pracoval jako odborný asistent. Na Ministerstvo zemědělství přechází z pozice ředitele odboru územních vazeb Ministerstva životního prostředí, kde se zabýval agendou územního rozvoje a specifických nástrojů v ochraně přírody.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, zdroj: www.eagri.cz, 30.12.2011