Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

V Evropě byly povoleny nové geneticky modifikované rostliny

28/12/11
smf

Evropská komise minulý týden povolila tři geneticky modifikované odrůdy kukuřice a jednu odrůdu bavlníku pro použití v potravinách a krmivech. Zdroj: ÚZEI,Agronavigator

V Evropě byly povoleny nové geneticky modifikované rostliny
Evropská komise minulý týden povolila tři geneticky modifikované odrůdy kukuřice a jednu odrůdu bavlníku pro použití v potravinách a krmivech.
Evropská komise minulý týden povolila tři geneticky modifikované odrůdy kukuřice a jednu odrůdu bavlníku pro použití v potravinách a krmivech. Geneticky modifikované odrůdy mohou být dováženy, není však povoleno jejich pěstování. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotil tyto rostliny jako nezávadné.
Ministři zemědělství se na svém setkání v předcházejícím týdnu nemohli shodnout na povolení, proto přenechali rozhodnutí Evropské komisi. Povolení platí na deset let. Potraviny a krmiva s geneticky modifikovanou složkou musí být v EU označeny – za předpokladu, že obsahují více než 0,9 % geneticky modifikovaného materiálu. V současné době je v EU jako krmivo a potravina povoleno přibližně 40 rostlin.
Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz